Từ năm 2017 đến nay, tỉnh Gia Lai trồng được gần 40.000 ha rừng

Cập nhật 04/4/2023, 17:04:04

Theo thống kê, từ năm 2017 đến nay, tỉnh Gia Lai đã triển khai trồng được gần 40.000 ha rừng.

Trong đó, rừng sản xuất gần 31.000 ha, rừng phòng hộ gần 1.600 ha và trồng cây phân tán là hơn 6.800 ha. Qua đánh giá, phân tích của ngành chuyên môn trong tổng diện tích rừng trồng từ năm 2017 đến nay có hơn 11.000 ha được trồng từ diện tích đất rừng bị người dân lấn chiếm, kê khai theo Kế hoạch 1123 của UBND tỉnh.  Hiện nay, công tác vận động người dân triển khai trồng rừng trên diện tích đã lấn chiếm gặp nhiều khó khăn. Vì diện tích này manh mún, nhỏ lẻ và chủ yếu của bà con người dân tộc thiểu số nghèo; thêm vào đó, chính sách hỗ trợ trồng rừng thấp nên rất khó trong việc vận động người dân kê khai đất rừng đã lấn chiếm để chuyển sang trồng rừng./.

Đức Hải – Huy Toàn


Lượt xem:

Trả lời