Ngăn chặn, hạn chế tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số

Cập nhật 04/4/2023, 16:04:42

Đến năm 2025 ngăn chặn, hạn chế tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS là một trong những mục tiêu tỉnh Gia Lai phấn đấu khi thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS giai đoạn 2021-2025” (giai đoạn II) trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó là giảm bình quân 2% – 3%/năm số cặp tảo hôn và 3% – 5%/năm số cặp kết hôn cận huyết thống đối với các địa bàn DTTS có tỷ lệ tảo hôn, kết hôn cận huyết thống cao. Theo đó, cùng với nâng cao trách nhiệm và huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, mặt trận Tổ quốc, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong đồng bào DTTS tham gia thực hiện tuyên truyền, vận động đồng bào xóa bỏ những tập tục có hại trong hôn nhân và phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thông; các địa phương sẽ tăng cường quản lý, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa các trường hợp vi phạm pháp luật liên quan đến hôn nhân và gia đình. Qua đó tạo sự đồng thuận trong xã hội nhằm ngăn ngừa có hiệu quả tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, góp phần nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực cho vùng DTTS của tỉnh. Trước đó, thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS giai đoạn 2016-2020” trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã góp phần giảm 0,34% tỷ lệ tảo hôn (từ 1.132 vụ tảo hôn trong năm 2015 giảm còn còn 869 vụ trong năm 2020)./.

Mỹ Tiến – R’Piên


Lượt xem: 40

Trả lời