Huyện Phú Thiện tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2023 về công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng

Cập nhật 03/6/2023, 12:06:40

Huyện Phú Thiện vừa tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2023 về công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng và Kế hoạch số 28 ngày 15/02/2023 về thực hiện Đề án phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, công tác quản lí bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Phú Thiện luôn được quan tâm thực hiện.

Hạt Kiểm lâm huyện đã tham mưu cho UBND huyện phê duyệt kết quả theo dõi diễn biến rừng và công bố hiện trạng rừng năm 2022; củng cố kiện toàn Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2022-2023, xây dựng kế hoạch trồng rừng năm 2023, đồng thời triển khai các biện pháp quản lý, bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng phá rừng, khai thác, mua bán, vận chuyển, cất giữ lâm sản trái pháp luật; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản trên địa bàn, tổ chức kiểm tra, truy quét các tụ điểm thường xảy ra tình trạng xâm hại tài nguyên rừng, nhất là các vùng giáp ranh…

Triển khai đôn đốc các xã thu hồi đất lâm nghiệp bị lấn chiếm, xây dựng kế hoạch trồng rừng tập trung trong năm 2023 từng xã. Trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn huyện xảy ra 1 vụ cháy rừng với diện tích 2,68 ha rừng trồng chưa thành rừng. Toàn huyện xảy ra 5 vụ vi phạm Luật lâm nghiệp, tạm giữ 15,2 ster củi, xử phạt hành chính 6 triệu đồng thu nộp ngân sách nhà nước. ./.

Phạm Thị Mai (Phú Thiện)


Lượt xem: 13

Trả lời