HĐND Huyện Kbang tổ chức kỳ họp thứ 8

Cập nhật 25/7/2014, 14:07:31

HĐND huyện Kbang khóa VI vừa tổ chức kỳ họp thứ 8 đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2014. 

 

HĐND huyện Kbang tổ chức kỳ họp thứ 8.

 

Tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND huyện đã thẳng thắn đưa ra một số vấn đề đang được cử tri quan tâm để thảo luận và chất vấn. Đó là: sớm phân bổ nguồn vốn việc thực hiện chương trình nông thôn mới trong năm 2014; ngành chuyên môn cần có định hướng cho người dân trong việc trồng cây cao su, bởi ở một số địa phương khác xuất hiện tình trạng phá bỏ hàng loạt để chuyển sang cây trồng khác; cần có giải pháp để giải quyết khó khăn trong việc thu ngân sách cấp xã; có biện pháp quản lý chặt chẽ tình trạng dạy thêm, học thêm trên địa bàn thị trấn Kbang; kiểm định chặt chẽ chất lượng các mặt hàng cho không trước khi cấp cho người dân; và cần triển khai quyết liệt các biện pháp để đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện cùng một số vấn đề quan trọng khác.

Kỳ họp cũng đã biểu quyết thông qua quyết toán ngân sách huyện năm 2013 và Nghị quyết chung của Kỳ họp về chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2014 ./. 

 

Đức Hải(Đài Kbang)


Lượt xem: 37

Trả lời