Đức Cơ tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng chân trên địa bàn

Cập nhật 26/2/2023, 10:02:37

Ban Dân vận Huyện ủy Đức Cơ vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn huyện năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Trong năm 2022, các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn đã nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với thực hiện phong trào thi đua quyết thắng; thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và sản xuất, kinh doanh. Phối hợp với địa phương tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, duy trì thường xuyên mô hình kết nghĩa, hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Mô hình “Gắn kết hộ” giữa hộ gia đình công nhân người Kinh với hộ gia đình công nhân người dân tộc thiểu số của các công ty cao su tiếp tục được duy trì và phát huy hiệu quả. Các đơn vị tham gia bảo vệ tốt chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; đấu tranh ngăn chặn làm thất bại hoạt động xuyên tạc, phá hoại tình đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia và góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở. Các đơn vị đã tham gia nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện ở địa phương. Tại hội nghị, các đơn vị đã thống nhất triển khai nhiệm vụ công tác dân vận năm 2023, trong đó tiếp tục nhân rộng mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, “Đơn vị tốt” trong quân đội./.

        CTV Minh Châu (Huyện Đức Cơ)


Lượt xem: 4

Trả lời