Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh dự hội thảo khoa học “Binh đoàn Tây nguyên- 40 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành”.

Cập nhật 24/3/2015, 14:03:23

Sáng ngày 24/3, Quân đoàn 3 (Binh đoàn Tây Nguyên) tổ chức Hội thảo khoa học “Binh đoàn Tây Nguyên- 40 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành(26/3/1975-26/3/2015). Đến dự có đồng chí Phạm Thế Dũng-Phó Bí thư Tỉnh ủy-Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cùng lãnh đạo chủ chốt Quân đoàn 3(Binh đoàn Tây Nguyên) qua các thời kỳ.

 

 

Hội thảo khoa học đã làm rõ những vấn đề về quá trình hình thành, phát triển, chiến đấu và trưởng thành của Mặt trận Tây Nguyên-Quân đoàn 3. Được thành lập ngày 26/3/1975 trên cơ sở khối chủ lực của Mặt trận Tây Nguyên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và sự đùm bọc, nuôi dưỡng của nhân dân, các thế hệ cán, chiến sĩ Quân đoàn 3 đã lập nên những chiến công hiển hách trong chiến đấu chống quân thù; là lực lượng nòng cốt trong Chiến dịch Tây Nguyên (tháng 3/1975) giải phóng hoàn toàn Tây Nguyên và tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước.

 

Bước sang giai đoạn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Quân đoàn 3 tiếp tục lập những chiến công mới, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng phát triển Tây Nguyên và có những thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quốc tế; vinh dự được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu cao quí “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”. Cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 3 đã xây đắp truyền thống vẻ vang với 12 chữ vàng: “Quyết thắng-Sáng tạo-Đoàn kết-Thống nhất-Nghiêm túc-Tự lực”.

 

Phát biểu tại hội thảo khoa học, đồng chí Phạm Thế Dũng-Phó Bí thư Tỉnh ủy-Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã nhấn mạnh những cống hiến, đóng góp đặc biệt xuất sắc của Quân đoàn 3 trong công cuộc đấu tranh giải phóng và xây dựng, phát triển Tây Nguyên nói chung, Gia Lai nói riêng. Cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 3 là người con của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, luôn xứng đáng là chỗ dựa vững chắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Tây Nguyên. Qua hội thảo này cũng rút ra những vấn đề mang tính lý luận và thực tiễn để có cơ sở xây dựng Quân đoàn 3 ngày càng trưởng thành và lớn mạnh /.

Hà Đức-R’Piên-Huy Toàn


Lượt xem: 80

Trả lời