Đại hội điểm Công đoàn Công ty cao su Chư Sê lần thứ XI nhiệm kỳ 2023 – 2028

Cập nhật 21/3/2023, 16:03:18

Trong hai ngày 20 và 21 tháng 3, Công đoàn công ty TNHH MTV cao su Chư Sê đã tổ chức Đại hội lần thứ XI nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đây là đơn vị được Công đoàn cao su Việt Nam chỉ đạo là Đại hội điểm khu vực Tây Nguyên. Tham dự Đại hội có lãnh đạo Công đoàn cao su Việt Nam, Liên đoàn lao động tỉnh và 100 đại biểu đại diện cho 1.011 đoàn viên công đoàn của 9 công đoàn cơ sở thành viên trong trong toàn công ty.

Nhiệm kỳ qua,  phát huy vai trò là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, Công đoàn Công ty TNHH MTV cao su Chư Sê đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động, góp phần để cán bộ công nhân viên, người lao động có “quyền lợi bảo đảm, phúc lợi tốt hơn”. Công đoàn phối hợp với chuyên môn, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể của đơn vị, nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Phong trào “Rèn luyện tay nghề, thi thợ giỏi” được Công đoàn phát động từ đầu mùa cạo, qua đó đã có 100% công nhân lao động tích cực hưởng ứng. Nhiệm kỳ qua Công đoàn đã xây dựng 09 nhà Mái ấm công đoàn trao cho các công nhân khó khăn với tổng số tiền 410 triệu đồng. Đại hội đã dành nhiều thời gian để các đại biểu phát biểu tham luận với các nội dung nâng cao năng lực cán bộ Công đoàn, tăng cường bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, xây dựng phong trào CNLĐ và hoạt động Công đoàn đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới. Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào BCH khóa XI, nhiệm kỳ 2023-2028

CTV Đức Thành


Lượt xem: 9

Trả lời