Công bố xóa bỏ tà đạo “Hà mòn” ở làng Bơ Chak, xã H’Ra, huyện Măng Yang

Cập nhật 11/11/2014, 14:11:41

Vừa qua, bà con làng Bơ Chăk, xã H’ra, huyện MangYang đã tổ chức lễ công bố xóa bỏ tà đạo “Hà Mòn” và ký kết xây dựng làng văn hóa.

 

UBND huyện khen tặng những cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào vận động dân làng từ bỏ tà đạo.

 

Làng Bơ Chăk có 43 hộ với hơn 280 khẩu. Trước đây, 22 hộ trong làng có người theo tà đạo “Hà Mòn”. Để đấu tranh xóa bỏ tà đạo này, lực lượng Công an đã tăng cường phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tập trung đấu tranh, tổ chức phát động, vận động, giải thích về âm mưu thâm độc của tổ chức phản động Fulro lợi dụng tà đạo “Hà Mòn” nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Đến ngày 30/10/2014, làng Bơ Chăk không còn người theo tà đạo “Hà Mòn”, không có đối tượng lẩn trốn trong rừng và không còn điểm nhóm tụ tập trái phép.

 

Tại buổi lễ, trước sự chứng kiến của chính quyền, già làng, những người theo tà đạo “Hà Mòn” đã cam kết tự nguyện từ bỏ.

 

Nhân dịp này, UBND huyện MangYang đã tặng làng 1 bộ cồng chiêng để động viên bà con tích cực lao động sản xuất, xây dựng làng văn hóa. Đồng thời tặng 4 giấy khen cho những người có thành tích xuất sắc trong việc giải thích, vận động bà con từ bỏ tà đạo “Hà Mòn” ./. 

Trần Công – Thúy Trinh – Lê Ánh (PX15)


Lượt xem: 79

Trả lời