Chư Păh tổ chức Kỳ họp thứ 11 (Chuyên đề) – HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026

Cập nhật 21/3/2023, 16:03:55

Hội đồng nhân dân huyện Chư Păh, khóa VI, nhiệm kỳ 2021- 2026 cũng vừa tổ chức Kỳ họp thứ 11 (Chuyên đề).

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã biểu quyết thông qua Tờ trình Kế hoạch đầu tư vốn nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 trên địa bàn. Tổng nguồn vốn 60 tỷ 894 triệu đồng, trong đó, ngân sách Trung ương 59 tỷ 780 triệu đồng, còn lại ngân sách tỉnh. Theo đó, huyện sẽ phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi với nhiều Dự án như: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất; Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch… Sau kỳ họp, UBND huyện sẽ giao vốn ngân sách cho các đơn vị, đồng thời tăng cường giám sát các nội dung liên quan, kịp thời tháo gỡ khó khăn để Nghị quyết triển khai có hiệu quả, đảm bảo đúng quy định.

CTV Ngọc Thủy – Văn Cảnh (Huyện Chư Păh)


Lượt xem: 19

Trả lời