Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 4

Cập nhật 27/4/2014, 08:04:28

Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh thành phố Pleiku vừa tổ chức bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 4 đợt I năm 2014.  

Tham gia lớp học lần này có 93 học viên là những cán bộ xã phường, thôn, tổ và Đảng viên trên địa bàn thành phố Pleiku. Qua thời gian 4 ngày, các học viên đã được nghiên cứu các chuyên đề về: Chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; Một số vấn đề kết hợp giữa phát triển kinh tế gắn với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh; Phòng-chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế hệ thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo và biên giới quốc gia trong tình hình mới; Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Lớp học kết thúc với 98% học viên đạt kết quả khá giỏi./.  

Tường Vân- Bá Bính(Đài TT-TH Pleiku)


Lượt xem: 45

Trả lời