Việt Nam và LHQ đề ra 4 mục tiêu hợp tác phát triển giai đoạn 2022-2026

Cập nhật 12/8/2022, 06:08:25

Chiều 11/8, lễ ký kết Khung chiến lược hợp tác bền vững giai đoạn 2022-2026 với 4 mục tiêu phát triển giữa Chính phủ Việt Nam và LHQ đã diễn ra tại Hà Nội.

Chính phủ Việt Nam cùng LHQ đề ra 4 mục tiêu phát triển gồm:

– Phát triển xã hội bao trùm, nhằm giúp người dân Việt Nam thoát nghèo đa chiều và trao quyền cho mọi người để thể hiện hết khả năng của mình.

– Ứng phó với biến đổi khí hậu, chống chịu thiên tai và bền vững môi trường.

– Chia sẻ thịnh vượng thông qua chuyển đổi kinh tế, tập trung vào chuyển đổi kinh tế bền vững.

– Quản trị và tiếp cận công lý, tăng cường pháp quyền, bảo vệ và tôn trọng quyền con người.

Khung chiến lược hợp tác phát triển bền vững 2022-2026 là tài liệu chiến lược, chủ chốt, hướng dẫn và định hướng sự hợp tác giữa chính phủ Việt Nam và LHQ, trong việc đẩy nhanh tiến độ đạt được các mục tiêu phát triển bền vững.

Theo VTV


Lượt xem: 2

Trả lời