Thảo luận xây dựng kế hoạch hoạt động CLB Nông nghiệp công nghệ cao doanh nhân trẻ Việt Nam

Cập nhật 20/5/2022, 17:05:58

Nhân dịp về dự Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2022, chiều nay (20/5), tại thành phố Pleiku, CLB Nông nghiệp công nghệ cao Doanh nhân trẻ Việt Nam đã tổ chức Chương trình thảo luận xây dựng kế hoạch hoạt động về phát triển nông nghiệp công nghệ cao trong thời gian tới. Tham gia thảo luận có các doanh nghiệp, Tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao của Việt Nam.

Nội dung thảo luận tập trung vào các vấn đề liên quan đến: Phục hồi và phát triển kinh tế nông nghiệp sau Covid; Kết nối, tiêu thụ sản phẩm, trao đổi mua bán hàng hóa giữa các doanh nghiệp nông sản; Tăng cường liên kết gia tăng giá trị nông sản xuất khẩu; Tận dụng tối đa các nguồn lực trong và ngoài nước.

Phát triển nông nghiệp công nghệ cao là một trong những thế mạnh rất lớn mà hiện nay tỉnh Gia Lai đang đặc biệt ưu tiên kêu gọi thu hút đầu tư. Đến nay trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã thu hút được nhiều dự án nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến sâu. Tuy nhiên so với tiềm năng thì hiện nay dư địa đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao vào tỉnh Gia Lai còn rất lớn. Thông qua các dự án đầu tư, tỉnh Gia Lai phấn đấu đến năm 2030 diện tích sản xuất nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh sẽ đạt trên 100 ngàn ha trong tổng số trên 550 ngàn ha đất sản xuất nông nghiệp đang được canh tác hiện nay.

Hồng Uyên, Minh Trung


Lượt xem: 8

Trả lời