Hơn 1,19 triệu công dân từ đủ 14 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có thẻ CCCD gắn chíp

Cập nhật 25/5/2023, 08:05:16

Từ đầu năm đến nay, UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chuyển trên 2.500 thông tin khai sinh của trẻ em dưới 14 tuổi sang Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để cấp số Định danh cá nhân theo quy định.

Theo đó, Công an tỉnh Gia Lai làm sạch dữ liệu cho gần 1,69 triệu thông tin dân cư, đảm bảo thông tin dân cư “đúng, đủ, sạch, sống” khi kết nối, chia sẻ dữ liệu trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đến nay, toàn tỉnh có trên 1,19 triệu công dân từ đủ 14 tuổi trở lên đã có thẻ CCCD gắn chíp, đạt tỷ lệ 96%. Bên cạnh đó, thực hiện việc cập nhật và làm giàu dữ liệu thông tin dân cư, Công an tỉnh đã phối hợp với các ngành, tổ chức đoàn thể cập nhật trên 31.700 thông tin về hội viên Hội Người cao tuổi, gần 45.000 thông tin về hội viên Hội Nông dân và trên 46.000 thông tin về phương tiện giao thông…. Qua đó góp phần tạo cơ sở dữ liệu cho các ngành, đoàn thể trong công tác quản lý và kiểm tra, xác thực thông tin./.

Thiên Thanh – Ksor Tuối


Lượt xem:

Trả lời