Dân tộc phát triển 9-8-2023

Cập nhật 09/8/2023, 19:08:37

Tạp chí Dân tộc và Phát triển hôm nay có phóng sự: “Đảng bộ tỉnh Gia Lai phát huy vai trò lãnh đạo trong thực hiện chính sách dân tộc”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lượt xem: 29

Trả lời