Dân tộc phát triển 12-7-2023

Cập nhật 12/7/2023, 19:07:05

Tạp chí Dân tộc và Phát triển hôm nay gồm những nội dung:
– Gia Lai phát huy vai trò của các già làng, người uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số
– Những nghệ nhân nhiệt huyết với văn hóa truyền thống dân tộc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lượt xem: 22

Trả lời