Tân Chủ tịch Đại hội đồng LHQ khóa 77 cam kết hướng tới những thay đổi mang tầm ảnh hưởng

Cập nhật 13/9/2022, 06:09:36

Tân Chủ tịch Korosi sẽ nỗ lực kết nối và hướng các hoạt động của cơ quan lớn nhất của LHQ gồm 193 nước thành viên tới những thay đổi thực sự mang lại tầm ảnh hưởng.

Phát biểu tại lễ tuyên thệ nhậm chức, Chủ tịch Đại hội đồng LHQ khóa 77 Csaba Korosi khẳng định tất cả các cơ quan của LHQ, trong đó có Đại hội đồng, phải tiếp tục cải tổ và chuyển đổi để tăng cường hợp tác hiệu quả hơn nữa. Ông cho biết sẽ theo đuổi một chương trình nghị sự gắn với ba trụ cột lớn của LHQ là duy trì hòa bình, an ninh, cải thiện nhân quyền và hướng tới phát triển bền vững. Ông Korosi cũng nhấn mạnh rằng để làm được như vậy, các nước phải hỗ trợ lẫn nhau, nếu không tất cả sẽ cùng thất bại.

Tân Chủ tịch Đại hội đồng LHQ cũng đề ra các mục tiêu ưu tiên trong nhiệm kỳ gồm có: giữ vững các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương LHQ, đạt được những tiến bộ đáng kể và có thể định lượng được trong tiến trình chuyển đổi sang phát triển bền vững, hướng đến các giải pháp hệ thống tích hợp, nâng cao vai trò của khoa học trong việc ra quyết định và tăng cường đoàn kết.

Ông Korosi cũng cam kết sẽ tiếp tục phối hợp hiệu quả với Tổng Thư ký LHQ, Hội đồng Bảo an, Hội đồng Kinh tế Xã hội và các cơ quan liên quan của LHQ cũng như tham vấn thường xuyên với các tổ chức xã hội, thanh niên, khoa học, các viện nghiên cứu và các tổ chức tôn giáo cũng như các hiệp hội tài chính quan trọng để thúc đẩy hiệu quả các mục tiêu đã đề ra.

Phiên họp đầu tiên của Đại hội đồng LHQ khóa 77 sẽ chính thức bắt đầu vào ngày 13/9/2022. Tân Chủ tịch Korosi tuyên bố phương châm hành động của ông xuyên suốt nhiệm kỳ một năm tới sẽ là: Tìm ra các giải pháp thông qua đoàn kết, khoa học và phát triển bền vững.

Theo VTV


Lượt xem: 1

Trả lời