Nga thông qua học thuyết đối ngoại mới

Cập nhật 06/9/2022, 14:09:32

Hôm qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông qua học thuyết đối ngoại mới dựa trên lý tưởng về một Thế giới Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Văn kiện về chính sách đối ngoại dài 31 trang, trong đó có đoạn nêu rõ, nước Nga nên bảo vệ và thúc đẩy những truyền thống và tư tưởng về “Thế giới Nga”.

Văn kiện nêu bật những tư tưởng chính sách chính thức xung quanh những hoạt động chính trị và tôn giáo nhằm thể hiện sự ủng hộ tuyệt đối cho người nói tiếng Nga ở khắp mọi nơi trên thế giới. Đồng thời nhấn mạnh Liên bang Nga hỗ trợ cho tất cả đồng bào người Nga sinh sống ở nước ngoài được hưởng đầy đủ các quyền lợi, đảm bảo lợi ích được bảo vệ, đặc trưng văn hóa được bảo tồn.

Chính sách mới cũng có đoạn nêu rõ, Nga nên tăng cường hợp tác với các nước Slav, đồng thời củng cố quan hệ với khu vực Trung Đông, Mỹ Latin và châu Phi.

Theo VTV


Lượt xem: 1

Trả lời