Bão Maria dữ dội tấn công Trung Quốc

Cập nhật 12/7/2018, 15:07:16

Bão Maria là cơn bão được đánh giá mạnh nhất từ đầu năm đến nay đổ bộ vào khu vực bờ biển phía Đông Nam Trung Quốc. 300.000 người đã được sơ tán.

anh: bao maria du doi tan cong trung quoc hinh 1

anh: bao maria du doi tan cong trung quoc hinh 2

anh: bao maria du doi tan cong trung quoc hinh 3

anh: bao maria du doi tan cong trung quoc hinh 4

anh: bao maria du doi tan cong trung quoc hinh 5

anh: bao maria du doi tan cong trung quoc hinh 6

anh: bao maria du doi tan cong trung quoc hinh 7

anh: bao maria du doi tan cong trung quoc hinh 8

anh: bao maria du doi tan cong trung quoc hinh 9

anh: bao maria du doi tan cong trung quoc hinh 10

anh: bao maria du doi tan cong trung quoc hinh 11

anh: bao maria du doi tan cong trung quoc hinh 12

anh: bao maria du doi tan cong trung quoc hinh 13

anh: bao maria du doi tan cong trung quoc hinh 14

anh: bao maria du doi tan cong trung quoc hinh 15


Lượt xem: 13

Trả lời