Tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2018

Cập nhật 13/6/2018, 10:06:44

Tại Tiểu đoàn Bộ binh 50, Trung đoàn Bộ binh 991, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã tổ chức Lễ tuyên thệ cho 490 chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2018. 

Năm 2018 Trung đoàn bộ binh 991, nhận chỉ tiêu huấn luyện 490 chiến sĩ mới. Trong 3 tháng huấn luyện với điều kiện thời tiết nắng nóng, nhưng cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Bộ binh 50, Trung đoàn Bộ binh 991 đã khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt các nội dung huấn luyện theo đúng quy định. Theo đó các chiến sĩ đã được trang bị đầy đủ kiến thức cơ bản về điều lệnh, giáo dục chính trị, quân sự, hậu cần-kỹ thuật và nắm vững, sử dụng thành thạo một số vũ khí, trang bị trong biên chế, tự tin với từng yếu lĩnh, động tác. Sau Lễ tuyên thệ, các chiến sĩ mới sẽ tiếp tục thực hiện nghĩa vụ quân sự tại các đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh.

Tiến Dũng


Lượt xem: 43

Trả lời