Triển khai Quyết định số 235/QĐ-TTg ngày 14/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ

Cập nhật 23/3/2023, 09:03:24

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Công văn chỉ đạo triển khai Quyết định số 235/QĐ-TTg ngày 14/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập các Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 tại các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Theo đó, Uỷ ban nhân dân tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chu trì, phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành, địa phương có liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai Quyết định số 235 của Thủ tưởng Chính phủ đảm bảo thời gian theo yêu cầu, đúng quy định pháp luật. Ngoài ra đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 07 ngày 07/02/2023, khẩn trương tham mưu UBND tỉnh thành lập các Tổ công tác đôn đốc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công và thu ngân sách Nhà nước, hoàn hành trước ngày 25.2 2023.


Lượt xem: 6

Trả lời