Triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý bán hàng đa cấp

Cập nhật 17/12/2022, 15:12:40

 Tại Gia Lai, có 12 doanh nghiệp bán hàng đa cấp đăng ký hoạt động với tổng số nhà phân phối hơn 3.000 người. Trước những khó khăn trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, ngành Công Thương Gia Lai đã triển khai nhiều giải pháp tổ chức quản lý lại việc bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh, từng bước đưa hoạt động này đi vào đúng thực chất của nó.

  Hiện cả nước có 22 doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, với hơn 800 ngàn người tham gia, kinh doanh hơn 7.000 mặt hàng.

 Trong đó, tăng cường giám sát việc tổ chức hội nghị, hội thảo đào tạo của doanh nghiệp; yêu cầu các doanh nghiệp thường xuyên cung cấp số lượng và danh sách người tham gia cho Sở Công Thương; hướng dẫn đôn đốc các doanh nghiệp tổ chức trên lĩnh vực kinh doanh đa cấp thực hiện đúng quy định, nội dung mà mình đã đăng ký. Đồng thời đưa ra các kênh thông tin cảnh báo các hoạt động kinh doanh trá hình; tăng cường thanh tra, kiểm tra xử lý những vi phạm nhằm nâng cao hiệu quả quản lý bán hàng đa cấp./.

Lê Thư, Ksor Tuối


Lượt xem:

Trả lời