Trên 65.000 hộ nông dân trong tỉnh Gia Lai được vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh

Cập nhật 04/4/2023, 16:04:09

Nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả nguồn vốn cho vay thông qua Hội Nông dân các cấp, thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các cấp hội nâng cao chất lượng ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Hiện có trên 65.000 hộ nông dân trong tỉnh Gia Lai được vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh. Tính đến cuối tháng 2/2023, Hội Nông dân tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Gia Lai và Đông Gia Lai thực hiện công tác cho vay qua tổ với tổng số tiền hơn 2.200 tỉ đồng. Theo đó có gần 19.000 hộ nông dân được vay vốn thông qua 724 tổ liên kết. Bên cạnh đó, các cấp Hội Nông dân cũng đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh thành lập và quản lý 1.029 tổ tiết kiệm và vay vốn, qua đó đã tạo điều kiện cho hơn 46.000 hộ nông dân vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh với dư nợ gần 1.850 tỉ đồng./.

Thiên Thanh – Huy Toàn


Lượt xem: 8

Trả lời