Trên 26.200 người được tạo việc làm trong năm 2022

Cập nhật 28/11/2022, 10:11:41

Theo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Gia Lai, trong năm 2022 số lao động tìm được việc làm là khoảng 26.260 người, đạt chỉ tiêu so với Kế hoạch đề ra và tăng gần 200 người so với năm 2021.

Theo đánh giá, kể từ tháng 3 đến nay nhờ kiểm soát tốt dịch Covid – 19, các hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh trở lại trạng thái bình thường nên đã mở ra nhiều cơ hội tìm việc làm cho người lao động. Với mục tiêu sẽ tạo việc làm cho trên 26.500 lao động trong năm 2023, trong đó nhiều lao động được học qua các đào tạo nghề, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh các giải pháp tăng nhanh quy mô tuyển sinh đào tạo giáo dục nghề nghiệp, đào tạo lại nguồn nhân lực có kỹ năng phù hợp để thu hút các dự án đầu tư nước ngoài nói riêng và đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động nói chung, phát huy tối đa tiềm năng nguồn nhân lực, tạo cơ hội để người lao động có việc làm và được làm việc trong môi trường an toàn, bảo đảm thu nhập, góp phần hỗ trợ phát triển thị trường lao động đồng bộ, hiện đại, linh hoạt và hội nhập./.

 Quốc Linh, Huy Toàn


Lượt xem: 5

Trả lời