TP.Pleiku phấn đấu đến năm 2025 nâng cấp từ 02 xã trở lên thành phường

Cập nhật 10/8/2020, 14:08:58

Từ nay đến năm 2025 thành phố Pleiku sẽ phấn đấu nâng cấp từ 2 xã trở lên thành phường.

Để thực hiện được mục tiêu này, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Pleiku khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 vừa thông qua một số chỉ tiêu và các giải pháp mang tính thiết thực, hiệu quả. Trong đó sẽ tập trung đầu tư xây dựng xã Nông thôn mới kiểu mẫu gắn với xây dựng làng Nông thôn mới; đẩy mạnh thực hiện Chương trình mỗi địa phương một sản phẩm (OCOP) và phát triển mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị hoạt động có hiệu quả. Đây được xem là đòn bẩy giúp các xã trên địa bàn đẩy nhanh quá trình xây dựng Nông thôn mới nâng cao, từ đó tạo động lực để người dân chủ động phát triển kinh tế. Ngoài ra, địa phương sẽ từng bước hoàn thiện chất lượng các tiêu chuẩn đô thị trên địa bàn, tiếp tục đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị theo đúng quy mô, tiến độ đã đặt ra. Trước mắt, từ nay đến năm 2025 xây dựng 02 xã Trà Đa và Biển Hồ đạt các tiêu chuẩn của đơn vị hành chính đô thị để lập hồ sơ trình cấp thẩm quyền quyết định nâng cấp lên phường. Hiện thành phố Pleiku có 22 đơn vị hành chính cấp xã gồm 14 phường và 8 xã với tổng số dân hơn 23 vạn người./.

Thu Thủy, Thanh Sáng


Lượt xem: 34

Trả lời