Toàn tỉnh có dư nợ vay vốn hộ nghèo hơn 1020 tỷ đồng.

Cập nhật 12/3/2014, 07:03:55

  Giao dịch tại ngân hàng chính sách xã hội Gia Lai.   Thực hiện cuộc vận động xóa đói giảm nghèo của tỉnh, từ năm 2007 đến nay chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội Gia Lai đã huy động mọi nguồn vốn, tạo điều kiện để hộ nghèo và các đối tượng … Continue reading “Toàn tỉnh có dư nợ vay vốn hộ nghèo hơn 1020 tỷ đồng.”

 

Giao dịch tại ngân hàng chính sách xã hội Gia Lai.

 

Thực hiện cuộc vận động xóa đói giảm nghèo của tỉnh, từ năm 2007 đến nay chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội Gia Lai đã huy động mọi nguồn vốn, tạo điều kiện để hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn được vay vốn phát triển sản xuất, cải thiện đời sống. Tính đến cuối năm 2013, Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh đã giải ngân hơn 1.020 tỷ đồng cho 132.503 hộ nghèo vay vốn phát triển sản xuất. Trong đó hơn 35% dư nợ là hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Ngoài ra, hệ thống ngân hàng chính sách xã hội đã giải ngân hơn 72 tỷ đồng cho vay giải quyết việc làm. Nhờ đó đã có hơn 15.000 hộ gia đình được giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống./. 

Nhật Thành-Thanh Sáng


Lượt xem: 41

Trả lời