Tỉnh Gia Lai tiếp tục tăng cường thanh, kiểm tra ATTP dịp cuối năm

Cập nhật 02/12/2022, 08:12:51

Thực hiện Chỉ thị số 17 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2022, theo đó ngay từ đầu năm 2022 ngành y tế tỉnh Gia Lai đã thành lập 4 đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh, 46 đoàn kiểm tra liên ngành cấp huyện và 462 đoàn kiểm tra liên ngành cấp xã.

Qua các đợt tổ chức thanh, kiểm tra gần 4.600 cơ sở kinh doanh thực phẩm đã có 347 cơ sở vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và bị xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền gần 166 triệu đồng. Ngoài các cơ sở vi phạm, Chi Cục ATTP tỉnh còn nhắc nhở 15 cơ sở bổ sung một số giấy tờ liên quan đến vệ sinh ATTP theo quy định. Nhằm từng bước cụ thể hóa Chỉ thị số 17 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 10 của UBND tỉnh về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP trong tình hình mới, từ nay đến cuối năm, nhất là dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, đoàn kiểm tra liên ngành từ cấp tỉnh đến cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra các mặt hàng về lĩnh vực ATTP, đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng./.

 Lệ Xuân, Bá Bính (CTV: Tp. Pleiku)


Lượt xem: 3

Trả lời