Tỉnh Gia Lai tập trung đẩy mạnh phát triển đô thị

Cập nhật 24/3/2023, 18:03:11

Tỉnh Gia Lai tập trung đẩy mạnh phát triển đô thị

Triển khai Chương trình hành động số 52 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, từ nay đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, tỉnh Gia Lai sẽ tập trung đẩy mạnh công tác lập quy hoạch xây dựng vùng huyện, vùng liên huyện để cụ thể hóa quy hoạch tỉnh, làm cơ sở định hướng phát triển hệ thống đô thị và nông thôn, hoàn thành quy hoạch chung xây dựng TP.Pleiku và vùng phụ cận đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời, xây dựng đề án, hoàn thành các chỉ tiêu đô thị ở các địa phương trong tỉnh. Cụ thể: nâng cấp huyện Chư Sê lên thị xã; nâng cấp thị xã An Khê từ đô thị loại IV lên loại III; nâng cấp thị trấn Đak Đoa từ đô thị loại V lên loại IV và thành lập thị trấn Ia Pa. Qua đó, hình thành một số đô thị động lực, gắn với phát triển đô thị thông minh; phát triển kết cấu hạ tầng của đô thị, nhất là hạ tầng kỹ thuật khung và hạ tầng xã hội thiết yếu.

Được biết, tỉnh Gia Lai hiện có 18 đô thị, trong đó có 1 đô thị loại I là TP.Pleiku, 3 đô thị loại IV, gồm: thị xã An Khê, thị xã Ayun Pa, thị trấn Chư Sê, 14 đô thị loại V và 1 khu kinh tế  là Khu Kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh. Tuy nhiên, tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt thấp, khoảng 31% và không đồng đều, chỉ tập trung ở TP.Pleiku và 2 thị xã./.

Đức Hải – R’Piên


Lượt xem: 9

Trả lời