Tiểu ban Nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XV họp lần thứ nhất

Cập nhật 11/9/2014, 15:09:09

Chiều ngày 11.9, Tiểu ban Nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XV họp lần thứ nhất để phân công nhiệm vụ và giải quyết một số công việc thuộc thẩm quyền. Đồng chí Hà Sơn Nhin- Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng- Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp.

 

Tiểu ban Nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XV họp lần thứ nhất.

 

Theo đó, Tiểu ban Nội dung đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XV gồm 19 đồng chí, do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng Ban. Tiểu ban Nội dung là cơ quan tham mưu cho Tỉnh ủy về xây dựng các văn kiện trình đại hội. Các văn kiện trình đại hội gồm: Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2010-2015; Dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV phải đảm bảo yêu cầu là tập trung đánh giá kiểm điểm sâu, có tính khái quát cao những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, nổi bật về những thành tựu của tỉnh trong nhiệm kỳ 2010-2015, xác định rõ các mục tiêu, nhiệm vụ trên các lĩnh vực trong nhiệm kỳ tới.

 

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Hà Sơn Nhin- Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng-Bí thư Tỉnh ủy- Trưởng Tiểu Ban Nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XV yêu cầu các thành viên trong Tiểu Ban Nội dung phát huy tốt vai trò trách nhiệm, biên tập nội dung, xây dựng Văn kiện Đại hội đảm bảo tiến độ và chất lượng để góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ tổ chức Đại hội./.

Hà Đức-Minh Trí


Lượt xem: 46

Trả lời