Tỉ lệ trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng trên địa bàn tỉnh còn cao

Cập nhật 26/8/2014, 14:08:09

Theo thống kê, trẻ em hiện chiếm gần 35% dân số của tỉnh Gia Lai với trên 464.000 người, trong đó hơn 45% trẻ em là người dân tộc thiểu số. 

 

Mặc dù thời gian qua, nhiều chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước nói chung và chính sách liên quan đến lĩnh vực y tế nói riêng dành cho trẻ em, song vì nhiều nguyên nhân trong đó ngoài nguồn nhân lực, kinh phí đầu tư của nhà nước dành cho lĩnh vực y tế còn thấp thì do đời sống, điều kiện kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số nên nhiều gia đình chưa có điều kiện để đầu tư cho việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ. Chính vì vậy, tỉ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng trên địa bàn tỉnh vẫn còn cao. Hiện trên 23,5% trẻ bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và gần 35% trẻ bị suy dinh dưỡng thể thấp còi./.

Thiên Thanh


Lượt xem: 54

Trả lời