Thể lệ Cuộc thi viết “Gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến xuất sắc” tỉnh Gia Lai, lần thứ IV (năm 2022-2023)

Cập nhật 07/12/2022, 08:12:17

Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua Ái quốc-Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948-11/6/2023). Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ (Ban Thi đua-Khen thưởng) phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Gia Lai, Hội Nhà báo tỉnh phát động cuộc thi viết “Gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến xuất sắc” tỉnh Gia Lai, lần thứ IV (năm 2022-2023).

  1. Đối tượng dự thi:

– Tất cả các nhà báo, các cộng tác viên báo chí; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động và các tầng lớp Nhân dân trong và ngoài tỉnh đều có thể tham gia dự thi.

– Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký của cuộc thi không được tham gia dự thi.

  1. Nội dung tác phẩm dự thi:

Tác phẩm dự thi có nội dung phát hiện, phản ánh những gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến xuất sắc; những con người bình thường trong cuộc sống có nhiều việc làm tốt, nghĩa cử cao đẹp được tôn vinh; những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến xuất sắc trong các phong trào thi đua “Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào thi đua “Gia Lai chung tay vì An toàn giao thông”, phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, phong trào thi đua “Gia Lai chung tay vì người nghèo”, phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Gia Lai thực hiện văn hóa công sở”, phong trào thi đua đặc biệt “ Gia Lai đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua vượt qua đại dịch Covid-19” và “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; những tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến xuất sắc trong học tập, lao động, sản xuất, công tác trên mọi lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, có nhiều đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Gia Lai, hiện đang sinh sống, công tác và làm việc trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

  1. Hình thức tác phẩm dự thi:

Tác phẩm dự thi gồm 03 loại hình: Báo viết, báo nói và báo hình.

a) Báo viết:

Bài phản ánh, phóng sự hoặc ký chân dung. Bài viết ngắn gọn, súc tích, ngôn ngữ trong sáng, dễ hiểu, bảo đảm tính chính xác, chân thực. Mỗi tác phẩm dự thi không quá 2.000 (hai nghìn) chữ và phải có ảnh kèm theo (ảnh không được cắt ghép, xử lý làm sai lệch hiện thực).

Tác phẩm dự thi in trên giấy khổ A4, ghi rõ tên tác giả, nhóm tác giả (cả bút danh và tên thật), địa chỉ và số điện thoại.

b) Báo nói (phát thanh):

Phóng sự, ký gương người tốt, việc tốt. Tác phẩm ghi trên đĩa CD hoặc USB, kèm theo bản in lời trên giấy khổ A4 kèm theo; ghi rõ tên tác giả, nhóm tác giả (cả bút danh và tên thật), địa chỉ, số điện thoại.

Thời lượng: Không quá 07 phút.

c) Báo hình (truyền hình):

Phóng sự, ký gương người tốt, việc tốt. Tác phẩm truyền hình ghi trên đĩa DVD hoặc USB, có lời bình in trên giấy khổ A4 kèm theo; ghi rõ tên tác giả, nhóm tác giả (cả bút danh và tên thật), địa chỉ, số điện thoại.

Thời lượng: Không quá 07 phút.

  1. Một số quy định khác:

 – Tác phẩm dự thi phải là tác phẩm phản ánh người thật, việc thật, điển hình tiên tiến (không hư cấu) hiện đang sinh sống tại địa phương (tỉnh Gia Lai).

– Mỗi tác giả, nhóm tác giả tham gia không quá 03 tác phẩm ở mỗi loại hình báo viết, báo nói và báo hình. Tác giả, nhóm tác giả phải bảo đảm và chịu trách nhiệm về tính chân thực, chính xác đối với nội dung của tác phẩm dự thi. Các tác phẩm dự thi được các cơ quan báo chí đăng tải, được hưởng nhuận bút theo quy định.

– Tác phẩm tham gia dự thi là những tác phẩm đã công bố hoặc chưa công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng từ ngày 11/6/2022 đến ngày 30/4/2023 và chưa đạt giải tại các cuộc thi hoặc xét chấm giải từ cấp sở, ngành trở lên.

– Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh được quyền đăng tải các tác phẩm tham gia dự thi lên Trang Thông tin điện tử của Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh và giới thiệu để đăng tải lên Cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai.

– Những tác phẩm dự thi gửi về Ban Tổ chức cuộc thi không đảm bảo các nội dung quy định tại thể lệ này thì Ban Tổ chức cuộc thi từ chối tiếp nhận mà không cần thông báo cho tác giả. Ban Tổ chức cuộc thi không hoàn lại các tác phẩm đã gửi tham gia dự thi.

  1. Thời gian, địa chỉ nhận tác phẩm:

 a) Thời gian:

          – Thời gian phát động cuộc thi: 30/11/2022 đến hết tháng 30/4/2023.

          – Thời gian chấm thi: Từ ngày 05/5/2023 đến hết ngày 30/5/2023.

          – Tổng kết và trao giải Cuộc thi nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc-Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948-11/6/2023).

b) Địa chỉ nhận tác phẩm:

 – Đối với loại hình báo viết: Gửi về Báo Gia Lai (địa chỉ: 2A Hoàng Văn Thụ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai).

   – Đối với loại hình báo nói, báo hình: Gửi về Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Gia Lai (địa chỉ: 01 Lý Thái Tổ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai).

Lưu ý: Trên phong bì ghi rõ Tác phẩm dự thi “Gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến xuất sắc” tỉnh Gia Lai, lần thứ IV (năm 2022-2023).

Định kỳ ngày 15 hàng tháng (tính từ lúc phát động đến thời gian kết thúc nhận tác phẩm dự thi), Báo Gia Lai và Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Gia Lai tổng hợp, phân loại, báo cáo số lượng tác phẩm dự thi về Ban Thi đua – Khen thưởng để theo dõi.

  1. Giải thưởng:

Ban Giám khảo sẽ chấm và lựa chọn trao giải cho các tác giả hoặc nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc. Đồng thời, Ban Tổ chức cũng sẽ trao giải cho các địa phương, đơn vị có tác phẩm dự thi nhiều nhất; tác phẩm của tác giả tham gia cuộc thi lớn tuổi nhất; tác phẩm của tác giả tham gia cuộc thi nhỏ tuổi nhất; giải thưởng cho những tác giả hoặc nhóm tác giả không chuyên nhưng tích cực tham gia cuộc thi và có bài viết tốt nhất; giải thưởng cho những tác giả hoặc nhóm tác giả phản ánh những gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, vùng căn cứ cách mạng. Các bài viết đạt chất lượng, nộp tác phẩm dự thi sớm sẽ được lựa chọn để đăng trên Báo Gia Lai, trên Website của Ban Thi đua-Khen thưởng và phát sóng trên Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Gia Lai.

  1. Cơ cấu giải thưởng: Tương ứng các thể loại tác phẩm dự thi và các giải phụ, cơ cấu giải thưởng như sau:

– Đối với loại hình Báo viết: 01 giải Nhất, 03 giải Nhì, 05 giải Ba, 10 giải Khuyến khích.

– Đối với loại hình Báo nói, Báo hình: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba, 05 giải Khuyến khích.

– Mức thưởng cụ thể như sau:

          + Giải Nhất             : 5.000.000 đồng.

          + Giải Nhì              : 3.500.000 đồng/giải.

          + Giải Ba                : 2.000.000 đồng/giải.

          + Giải Khuyến khích: 1.200.000 đồng/giải.

          + Đối với các giải phụ: Mức thưởng cho mỗi giải là 1.000.000 đồng/giải.

  1. Khen thưởng: Căn cứ kết quả cuộc thi, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn, đề xuất trình Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho tác giả hoặc nhóm tác giả đạt giải Nhất ở các hình thức dự thi và điển hình tiên tiến xuất sắc tiêu biểu./.

Lượt xem: 32

Trả lời