Thành Đoàn Pleiku tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2018-2019.

Cập nhật 11/9/2019, 14:09:33

Thành Đoàn Pleiku vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2018-2019.

Trên địa bàn thành phố Pleiku có 8 cơ sở đoàn trường THPT với 7.160 đoàn viên sinh hoạt tại 233 chi đoàn. Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2018 – 2019, các cấp bộ Đoàn khối trường học đã nỗ lực triển khai chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học đạt được nhiều kết quả nổi bật. Trong 11 chỉ tiêu cấp đoàn trường có 8 chỉ tiêu đạt, 1 chỉ tiêu vượt và hai chỉ tiêu đạt trên 80%. “Phong trào thanh niên tình nguyện” được đoàn viên thanh niên các trường tích cực tham gia hưởng ứng, các hoạt động phong trào “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, “Hoa phượng Đỏ” đã thực hiện nhiều công trình phần việc ý nghĩa với tổng giá trị gần 100 triệu đồng. Hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” được các đoàn trường duy trì thường xuyên…

Tại hội nghị cũng đã thảo luận các giải pháp để khắc phục công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học như: Cần chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng có chiều sâu, duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt tại một số Chi đoàn …/.

CTV Thy Huấn – Bá Bính (TP.Pleiku)


Lượt xem: 26

Trả lời