Tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng trên địa bàn tỉnh

Cập nhật 14/2/2018, 22:02:22

Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Gia Lai (BCĐ 389 tỉnh) vừa ban hành Kế hoạch tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng trên địa bàn tỉnh.

 

Với mục đích chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả và xử lý nghiêm hành vi sản xuất, xuất nhập khẩu, kinh doanh trái phép các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc; BCĐ 389 tỉnh yêu cầu: Các sở, ngành, lực lượng chức năng, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn và lĩnh vực quản lý trong quá trình thực hiện kế hoạch phải phân định đúng thẩm quyền, tránh chồng chéo; nâng cao trách nhiệm, thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật; không bao che, tiếp tay, làm ngơ trước những hành vi sản xuất, xuất nhập khẩu, kinh doanh trái phép các loại phân bón, thuốc BVTV giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc. Thanh tra, kiểm tra, kiểm soát trên phạm vi toàn tỉnh đối với các doanh nghiệp, cá nhân sản xuất, xuất nhập khẩu, kinh doanh phân bón, thuốc BVTV; góp phần lập lại trật tự, kỷ cương trong sản xuất, xuất nhập khẩu, kinh doanh các loại phân bón, thuốc BVTV trên thị trường./.

Mỹ Tiến,  Huy Toàn


Lượt xem: 38

Trả lời