Sở Nông nghiệp & PTNT Gia Lai và Phú Yên phối hợp công tác phòng chống thiên tai và vận hành điều tiết liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba

Cập nhật 23/9/2022, 17:09:50

Chiều nay (23/9), Sở Nông nghiệp & PTNT hai tỉnh Gia Lai và Phú Yên đã có cuộc họp đánh giá về việc phối hợp công tác phòng chống thiên tai, vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba.

Trên lưu vực sông Ba, đoạn qua địa phận tỉnh Gia Lai có 9 công trình thủy lợi, thủy điện. Trong đó, có 4 công trình vận hành tràn xả lũ có cửa van, gồm thủy điện Ka Nat, An Khê, thủy lợi Ayun Hạ và Ia M’lah; 5 công trình thủy điện vận hành tràn tự do. Trên cơ sở quy trình đã được ban hành theo Quyết định số 878 của Thủ tướng chính phủ, công tác vận hành điều tiết lũ các hồ chứa đảm bảo đúng quy trình, an toàn công trình, hạ du và hiệu quả sử dụng, khai thác nguồn nước, qua đó góp phần quan trọng đảm bảo an toàn công trình, phòng lũ phía hạ du. Tuy nhiên, thực tế vẫn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như: Hiện nay các hồ chứa thủy lợi Ayun Hạ và Ia M’lah chưa có bản đồ ngập lụt hạ du; Tình hình biến đổi khí hậu phức tạp, các trận lũ trên lưu vực suối Ayun (hồ Ayun Hạ), suối Ia M’lah (hồ Ia M’lah) có lưu lượng về hồ lên xuống thất thường, đỉnh lũ khó dự đoán; Việc tính toán, dự báo, đề xuất ban hành các lệnh vận hành đôi khi vẫn bị sai lệch do tình thế thời tiết thay đổi liên tục; Nhiều công trình trọng yếu, công trình giao thông có cao trình vượt lũ thấp, gây khó khăn trong việc vận hành điều tiết tràn xả lũ…Chính những tồn tại này đã gây ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt của nhân dân vùng hạ du. Khắc phục những tồn tại trên, trong quy chế phối hợp giữa Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Gia Lai và Phú Yên đã xây dựng chi tiết các nội dung trong công tác phối hợp trong vận hành điều tiết hồ chứa; vận hành các hồ giảm lũ cho hạ du; trách nhiệm các chủ hồ và phối hợp trong công tác vận hành bảo đảm an toàn công trình và phòng, chống thiên tai…

 Hồng Uyên, Mạnh Hà


Lượt xem: 1

Trả lời