Sơ kết Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy BĐBP tỉnh với Huyện ủy 3 huyện biên giới năm 2018

Cập nhật 21/3/2019, 07:03:23

Chiều 20/3, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng cùng Huyện ủy 3 huyện biên giới: Ia Grai, Đức Cơ, Chư Prông đã tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp năm 2018.

Năm 2018, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thường xuyên trao đổi thông tin về nhiệm vụ, chủ trương, kết quả công tác và diễn biến tình hình trên biên giới để cùng các địa phương thống nhất chủ trương, biện pháp trong quản lý, bảo vệ biên giới; làm tốt công tác điều động, luân chuyển cán bộ chỉ huy các đồn biên phòng và cán bộ tăng cường cho xã biên giới. 3 huyện biên giới đã lãnh đạo các ngành, đoàn thể và nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Kịp thời hỗ trợ kinh phí hơn 4,3 tỷ đồng để các đơn vị biên phòng triển khai thực hiện Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ và triển khai thực hiện các nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, xây dựng đơn vị. Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Huyện ủy 3 huyện biên giới làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân duy trì và thực hiện các phong trào có hiệu quả; phối hợp thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng và ngoại giao nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các lực lượng và nhân dân trong xây dựng và bảo vệ biên giới, góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển. Năm 2019, các đơn vị, địa phương tập trung đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp trên các mặt công tác; phối hợp chặt chẽ trong lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động xây dựng và bảo vệ biên giới./.

Hữu Lanh – Ksor Tuối


Lượt xem: 11

Trả lời