Quyết định điều chỉnh, bổ sung một số quy định của các quyết định ban hành bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 tại một số địa phương trong tỉnh

Cập nhật 12/1/2023, 16:01:12

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 01 ngày 10/01/2023 điều chỉnh, bổ sung một số quy định của các quyết định ban hành bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn các huyện Chư Păh, Đak Pơ, Ia Pa, Chư Sê và thị xã Ayun Pa, có hiệu lực thi hành từ ngày 21 tháng 01 năm 2023.

Theo đó, điều chỉnh, bổ sung một số quy định của Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 10 ngày 15/01/2020; Quyết định số 46 ngày 20/12/2019; Quyết định số 54 ngày 20/12/2019; Quyết định số 55 ngày 20/12/2019 và Quyết định số 56 ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Gia Lai./.

BT: Mỹ Tiến


Lượt xem: 6

Trả lời