Công văn 167 của Đoàn Đại biểu Quốc Hội tỉnh Gia Lai về việc Bộ, ngành trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai gửi Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khóa XV

Cập nhật 19/11/2022, 15:11:27

Công văn 167 của Đoàn Đại biểu Quốc Hội tỉnh Gia Lai về việc Bộ, ngành trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai gửi Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khóa XV

Công văn 167 của Đoàn Đại biểu Quốc Hội tỉnh Gia Lai về việc Bộ, ngành trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai gửi Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khóa XV 

 


Lượt xem: 1

Trả lời