Quân đoàn 3: Tổ chức Hội nghị quân chính 6 tháng đầu năm 2014

Cập nhật 27/8/2014, 16:08:00

 Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 vừa tổ chức hội nghị quân chính đánh giá kết quả các mặt công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014. 

 

Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn 3 hội nghị quân chính.

 

Sáu tháng đầu năm 2014, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã triển khai tổ chức thực hiện toàn diện các mặt công tác, hoàn thành mọi nhiệm vụ. Thực hiện tốt trào thi đua quyết thắng gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và Nghị quyết TW4 (khóa XI) tạo nên những đột phá trong xây dựng Quân đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Chủ trương “một tập trung, ba đột phá” của Đảng ủy Quân đoàn đã đi vào thực tiễn, góp phần thực hiện tốt chế độ dân chủ, rèn luyện kỷ luật, khả năng cơ động, sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị được nâng lên.

Với kết quả đạt được, trong những tháng còn lại của năm 2014, Quân đoàn tiếp tục tập trung mọi nỗ lực thực hiện thắng lợi chủ trương “một tập trung, ba đột phá”; triển khai và thực hiện có hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” ./.

 

Nguyễn Sơn-Xuân Tính(Phòng Tuyên huấn QĐ3)


Lượt xem: 47

Trả lời