Phú Thiện tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng triển khai các giải pháp đảm bảo TTATGT gắn với phòng chống tội phạm tại cơ sở

Cập nhật 31/7/2022, 08:07:26

Công an huyện Phú Thiện vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng triển khai các giải pháp đảm bảo TTATGT gắn với phòng chống tội phạm tại cơ sở.

Trong 6 tháng đầu năm, Công an huyện Phú Thiện đã xây dựng Kế hoạch và tham mưu cho UBND huyện  về việc tăng cường thực hiện các giải pháp đảm bảo TTATGT gắn với phòng chống tội phạm tại địa bàn cơ sở. Quá trình triển khai đã đem lại hiệu quả tích cực, tai nạn giao thông và phạm pháp hình sự giảm cả 3 tiêu chí so với liền kề. Công tác điều tra, giải quyết tai nạn so với năm 2021 không tăng, không giảm số vụ, số người chết giảm 33,3%, số người bị thương giảm 50%. Công tác đảm bảo TTATGT và phòng chống tội phạm được người dân hưởng ứng và có sự tham gia của cả hệ thống chính trị tại cơ sở.

Hội nghị tiến hành kiểm điểm, đánh giá những tồn tại, hạn chế, rút kinh nghiệm để đề ra các giải pháp hiệu quả, tối ưu, phương hướng khắc phục nhằm phấn đầu hoàn thành chỉ tiêu giảm tai nạn giao thông và phạm pháp hình sự trong năm 2022./.

           CTV Thanh Tâm (Huyện Phú Thiện)


Lượt xem: 9

Trả lời