Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn dự, chỉ đạo Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các quan và doanh nghiệp tỉnh Gia Lai

Cập nhật 19/12/2022, 13:12:25

Sáng ngày 19/12, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các quan và doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức Hội nghị lần thứ 12 để đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện các Ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy.

Đồng chí Phạm Thị Tố Hải – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các quan và doanh nghiệp tỉnh và các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Triển khai nhiệm vụ năm 2022 trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các quan và doanh nghiệp tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan, đơn vị và đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong từng doanh nghiệp. Trong đó, đã đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 theo Nghị quyết số 05 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối. Đồng thời, quan tâm, chú trọng đến công tác xây dựng Đảng, đoàn thể. Thực hiện Chương trình an sinh xã hội, trong năm 2022, Đảng ủy Khối đã trao tặng 50 ngôi nhà Mái ấm biên cương và nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá tình hình công tác năm 2022 và bàn, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; chương trình làm việc năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, cùng cho ý kiến đối với nhiều báo cáo quan trọng khác.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của Đảng ủy Khối đạt được trong năm 2022. Trong đó, 9/17 chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt nghị quyết. Trong hoạt động, Đảng ủy Khối đã có nhiều đổi mới, hướng mạnh về cơ sở. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nêu rõ: Năm 2023 là năm có tính chất bản lề trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh và dự báo có nhiều khó khăn khó lường, do đó, trên cơ sở những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế đã được nêu ra và nhiệm vụ trọng tâm đã xác định, yêu cầu Đảng ủy Khối tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Là Đảng bộ có tính chất đặc thù với số lượng tổ chức đảng trực thuộc và đảng viên đông; trong đó có nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp giữ những vị trí, nhiệm vụ trọng yếu của tỉnh, đồng chí Châu Ngọc Tuấn đề nghị Đảng ủy Khối cần phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng để đáp ứng yêu cầu trước tình hình mới. Trong đó, cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo chủ chốt; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chức đảng; đổi mới phương thức kiểm tra, giám sát và đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận với các hoạt động an sinh xã hội thiết thực, hiệu quả./.

 Đức Hải, Thanh Sáng


Lượt xem: 6

Trả lời