Năm 2019, huyện Mang Yang phấn đấu trồng 405 ha rừng

Cập nhật 20/6/2019, 10:06:13

 Dự án “Bảo vệ và quản lý tổng hợp các hệ sinh thái rừng thuộc các tỉnh Quảng Nam, Kon Tum và Gia Lai” -gọi tắt là Dự án KfW10 với sự tài trợ của Ngân hàng tái thiết Đức (KfW) được triển khai thực hiện trong 07 năm (từ 2014 đến hết năm 2020).

Tại huyện Mang Yang, trong 5 năm (từ 2014-2018), dự án đã thực hiện giao đất, giao rừng cho ĐBDTTS của 5 làng thuộc 2 xã Lơ Pang và Kon Chiêng với 643 hộ tham gia, tổng diện tích giao là hơn 3.202 ha. Với hỗ trợ về nguồn vốn từ dự án này, trong năm 2019, huyện Mang Yang phấn đấu trồng  405 ha rừng; trong đó trồng rừng tập trung là 120 ha./.

 Mỹ Tiến, Minh Trí


Lượt xem: 9

Trả lời