Lễ phát động chiến dịch truyền thông lồng ghép dịch vụ KHHGĐ/SKSS đến vùng có mức sinh cao và vùng khó khăn năm 2023

Cập nhật 23/3/2023, 10:03:36

Sáng ngày 23/3, Sở Y tế phối hợp với UBND huyện Chư Prông tổ chức Lễ phát động chiến dịch truyền thông lồng ghép dịch vụ kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ)/ sức khỏe sinh sản (SKSS) đến vùng có mức sinh cao và vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2023. Tham gia buổi Lễ phát động có đại diện lãnh đạo của 06 Trung tâm Y tế các huyện Ia Grai, Chư Păh, Đức Cơ, Phú Thiện, Chư Pưh, Mang Yang và huyện Chư Sê.

Đến thời điểm này, tỉnh Gia Lai đã từng bước chủ động triển khai toàn diện các nội dung theo định hướng dân số và phát triển, chú trọng nâng cao chất lượng dân số, triển khai hoạt động tầm soát các bệnh tật bẩm sinh, sàng lọc trước sinh, sơ sinh.Tuy vậy, công tác dân số ở Gia Lai vẫn còn đối mặt nhiều khó khăn, thách thức. Tỷ lệ sinh con thứ 3 tuy có giảm nhưng vẫn còn cao, cụ thể mức sinh của tỉnh Gia Lai đứng thứ 33 trên cả nước, chất lượng dân số mặc dù đã được nâng lên nhưng vẫn còn thấp…Tất cả những điều đó đã ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện mục tiêu giảm sinh, giảm sinh con thứ 3 trở lên và nâng cao chất lượng dân số. Vì vậy chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp các dịch vụ KHHGĐ/SKSS năm 2023 là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ các cấp, các ngành, đoàn thể xã hội và toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai về vai trò  quan trọng trong thực hiện dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ, đồng thời thực hiện tốt các chỉ tiêu công tác dân số và phát triển năm 2023, duy trì mức sinh hợp lý, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, giảm tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh.

Ngay sau Lễ phát động, các lực lượng đã diễu hành ra quân hưởng ứng chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình năm 2023 trên địa bàn huyện Chư Prông với các khẩu hiệu nâng cao chất lượng dân số vì sự phát triển kinh tế – xã hội chung của tỉnh./.

Lệ Xuân – Phi Long


Lượt xem: 12

Trả lời