Huyện Nông thôn mới giai đoạn 2022-2025 phải có ít nhất 10% số xã trên địa bàn đạt chuẩn NTM nâng cao

Cập nhật 26/8/2022, 14:08:22

Huyện Nông thôn mới giai đoạn 2022-2025 phải có ít nhất 10% số xã trên địa bàn đạt chuẩn NTM nâng cao

Theo Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới (NTM) áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025 được UBND tỉnh ban hành, để một huyện được công nhận đạt chuẩn NTM thì phải đảm bảo có 100% số xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn NTM và có ít nhất 10% số xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn NTM nâng cao (đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM và xã NTM nâng cao giai đoạn 2022-2025); có 100% số thị trấn trên địa bàn huyện đạt chuẩn đô thị văn minh và tỷ lệ hài lòng của người dân trên địa bàn đối với kết quả xây dựng NTM của huyện đạt từ 90% trở lên. Đồng thời phải đảm bảo đạt các tiêu chí huyện NTM giai đoạn 2022-2025, gồm: Quy hoạch; giao thông; thủy lợi và phòng chống thiên tai; điện; y tế-văn hóa-giáo dục; kinh tế; môi trường; chất lượng môi trường sống và hệ thống chính trị-an ninh trật tự-hành chính công./.

Mỹ Tiến – Huy Toàn


Lượt xem: 2

Trả lời