Huyện Đak Pơ: Nguồn lực thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020 -2025 với tổng mức vốn gần 500 tỷ đồng.

Cập nhật 21/10/2019, 13:10:54

 Tính đến nay, toàn huyện Đak Pơ có 04 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm: Hà Tam, Tân An, Cư An và Phú An; 3 xã An Thành, Yang Bắc, Ya Hội đạt 9 đến 12 tiêu chí.

Trong giai đoạn 2020 – 2025, huyện phấn đấu huy động tổng nguồn lực đầu tư thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới gần 500 tỷ đồng. Trong đó:  Ngân sách Trung ương 20 tỷ đồng; Ngân sách địa phương 12 tỷ đồng; Vốn lồng ghép các chương trình, dự án: 129 tỷ đồng, còn lại là vốn tín dụng, vốn doanh nghiệp và người dân đóng góp. Từ nguồn vốn huy động, huyện đầu tư cho các xã xây dựng kết cấu hạ tầng: Điện, đường, trường, trạm, thực hiện các mô hình phát triển sản xuất góp phần hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt. Đồng thời, hỗ trợ các xã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới duy trì và nâng cao các tiêu chí.

Thúy Diện, Huy Toàn


Lượt xem: 16

Trả lời