Huyện Chư Păh thực hiện thành công 9 mô hình về phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Cập nhật 30/3/2023, 17:03:49

Qua 2 năm triển khai thực hiện Đề án về phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2021-2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chư Păh, ngành Nông nghiệp của địa phương đã xây dựng thành công 9 mô hình về trồng trọt, chăn nuôi.

Trong đó, 6 mô hình trồng trọt chủ yếu là ứng dụng công nghệ tưới nước tiết kiệm kết hợp bón phân; 1 mô hình lâm nghiệp về nuôi trồng nấm và 2 mô hình về nuôi trồng thủy sản cá lồng bè. Để triển khai thực hiện các mô hình, UBND huyện Chư Păh đã bố trí nguồn ngân sách 2 tỷ đồng để hỗ trợ cho người dân tham gia. Theo đánh giá, Đề án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã mang lại những hiệu quả thiết thực, giúp người dân trên địa bàn huyện Chư Păh có thêm điều kiện để đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao năng suất, sản lượng cho các loại cây trồng chủ lực ở địa phương; đồng thời, xây dựng được một số mô hình, mở ra hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp nhất là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao./.

Đức Hải – R’Piên


Lượt xem: 11

Trả lời