Hội Nông dân tỉnh Gia Lai triển khai dự án “Tăng cường khả năng phục hồi của các hộ dân trước ảnh hưởng của đại dịch Covid 19”

Cập nhật 09/12/2021, 10:12:06

Trong năm 2021, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Gia Lai đã giải ngân 2 lượt vay, với tổng số tiền 01 tỷ đồng từ Quỹ quay vòng dự án “Tăng cường khả năng phục hồi của các hộ dân trước ảnh hưởng của đại dịch Covid 19” (dự án ARISE) do Hội Nông dân Châu Á vì sự phát triển bền vững (AFA) tài trợ.

Từ nguồn vốn vay này, đã có 580 lượt hội viên nông dân của 17 chi, tổ hội nghề nghiệp tại 5 xã, thị trấn thuộc huyện Chư Prông và huyện Phú Thiện được vay vốn để xây dựng các mô hình sinh kế như chăn nuôi bò, dê, thủy cầm… Đến nay, hầu hết các hộ tham gia vay vốn đều sử dụng nguồn vốn hiệu quả, các mô hình đều phát triển tốt, ổn định. Đây là chương trình hết sức ý nghĩa, thiết thực, hỗ trợ kịp thời cho các hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai có thêm điều kiện, vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, phấn đấu vươn lên thoát nghèo bền vững./.

Trương Trang, Minh Trung


Lượt xem: 7

Trả lời