Hội nghị phối hợp phát triển tuyến Du lịch Thác Phú Cường – Hồ Ayun Hạ – Khu Di tích lịch sử Văn hóa cấp Quốc gia Plei Ơi giữa huyện Chư Sê và huyện Phú Thiện

Cập nhật 02/11/2019, 17:11:59

Ngày 2/10, Huyện ủy Chư Sê và huyện ủy Phú Thiện đã tổ chức hội nghị phối hợp phát triển tuyến Du lịch Thác Phú Cường – Hồ Ayun Hạ – Khu Di tích lịch sử Văn hóa cấp Quốc gia Plei Ơi giữa huyện Chư Sê và huyện Phú Thiện.

Hội nghị đã thông qua dự thảo tờ trình xin chủ  trương xây dựng Đề án liên kết phát triển tuyến du lịch giữa huyện Chư Sê và huyện Phú thiện; dự thảo chương trình phối hợp phát triển tuyến du lịch giữa huyện Chư Sê và huyện Phú Thiện giai đoạn 2019 – 2025.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã tích cực thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hay trong công tác quản lý nhà nước về du lịch; xúc tiến điểm đến; xây dựng sản phẩm du lịch. Đặc biệt nhấn mạnh đến việc xây dựng các sản phẩm du lịch có sự liên kết giữa các địa phương, làm cơ sở cho các doanh nghiệp lữ hành hình thành các dòng sản phẩm nhằm kết nối giữa 02 huyện Phú Thiện, Chư Sê; Chú trọng công tác quảng bá du lịch  để cùng truyền thông đến người dân và du khách. Cũng tại buổi làm việc, lãnh đạo 2 huyện đã ghi nhận một số phương án về đầu tư tôn tạo một số công trình phục vụ kết nối du lịch, nhất là  công tác phối hợp nhịp nhàng, hỗ trợ, chia sẻ của 02 huyện để thực hiện có hiệu quả trong phối hợp thực hiện liên kết khai thác Du lịch Thác Phú Cường – Hồ Ayun Hạ – Khu Di tích lịch sử Văn hóa cấp Quốc gia Plei Ơi…

Kết thúc hội nghị đại diện lãnh đạo Huyện ủy Phú Thiện, và Huyện ủy Chư Sê đã ký kết tờ trình xin chủ trương Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về Đề án liên kết phát triển tuyến du lịch giữa huyện Chư Sê và huyện Phú thiện; UBND 2 huyện cũng kí kết chương trình phối hợp phát triển tuyến du lịch giữa huyện Chư Sê và huyện Phú Thiện giai đoạn 2019 – 2025. Thông qua đó nhằm phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của từng địa phương./.

CTV Thanh Tâm – Cao Dũng (Huyện Phú Thiện)


Lượt xem: 133

Trả lời