Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Cập nhật 09/12/2021, 11:12:10

Sáng nay (9/12) tại Hà Nội, Bộ Chính trị đã tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng chủ trì và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc – Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; Phạm Minh Chính – Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Vương Đình Huệ – Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị; Thường trực Ban Bí thư. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu tại các Tỉnh ủy, Thành ủy và các Đảng ủy trực thuộc Trung ương trong cả nước.
Tại điểm cầu Tỉnh ủy Gia Lai, dự Hội nghị có các đồng chí: Hồ Văn Viên – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các Bí thư Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy trực thuộc.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Trương Thị Mai – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thông qua những nội dung chủ yếu về Kết luận số 21 tại Hội nghị lần thứ Tư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII, với 04 mục tiêu và 5 nhóm nhiệm vụ chủ yếu về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kế hoạch số 03 của Bộ Chính trị với 11 nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thực hiện Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII; và Quy định số 37 của Ban Chấp hành Trung ương Quy định 19 điều điều đảng viên không được làm để thay thế Quy định số 47-CT/TW ngày 01/11/2011, trong đó có xây dựng mới 2 điều là điều 3 và điều 13, nhấn mạnh 2 điều 9 và 12 là những điều có phạm vi sửa đổi nhiều, và sắp xếp lại một số điều cho phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay.

Trên cơ sở định hướng của Ban tổ chức Hội nghị, các đại biểu tham dự Hội nghị đã trình bày nhiều báo cáo tham luận về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của địa phương, đơn vị trong thời gian qua. Các tham luận đều rất sâu sắc, thẳng thắn và có tính thực tiễn cao, thể hiện quyết tâm, khát vọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần đưa đất nước ngày càng phát triển vững mạnh, phồn vinh.

Tại Hội nghị này, đồng chí Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã có bài phát biểu quan trọng để chỉ đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhằm tạo bước phát triển mới của Đảng về trí tuệ, bản lĩnh chính trị, thực sự là đạo đức, là văn minh, ngày càng gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tin tưởng; đủ uy tín để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

Thông tin chi tiết của Hội nghị, cũng như những nội dung chỉ đạo quan trọng trong bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng sẽ được chúng tôi giới thiệu trong bản tin tiếp theo./.

Quốc Linh, Huy Toàn


Lượt xem: 22

Trả lời