Gia Lai công bố thủ tục hành chính về đường thủy nội địa

Cập nhật 10/12/2019, 16:12:18

Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 1106/QĐ-UBND công bố danh mục gồm 7 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải. 

Theo đó, 7 thủ tục hành chính mới bao gồm: Chấp thuận hoạt động vui chơi giải trí dưới nước tại vùng nước trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển hoặc khu vực hàng hải. Công bố mở, cho phép hoạt động tại vùng nước khác không thuộc vùng nước trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển hoặc khu vực hàng hải được đánh dấu, xác định vị trí bằng phao hoặc cờ hiệu có màu sắc dễ quan sát. Đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi giải trí dưới nước lần đầu. Đăng ký lại phương tiện hoạt động vui chơi giải trí dưới nước lần đầu. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi giải trí dưới nước. Xóa đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi giải trí dưới nước.

Đoàn Bình


Lượt xem: 17

Trả lời