Gia Lai bổ sung khoảng 3,8 tỷ đồng cho Dự án phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh trong 3 năm (2016-2018)

Cập nhật 09/11/2018, 14:11:48

   Trong bối cảnh các nguồn viện trợ từ quốc tế cho công tác phòng, chống HIV/AIDS trên toàn cầu bị cắt giảm, Việt Nam đã và đang đối mặt với nỗi lo nguồn kinh phí cho công tác này. Tại Gia Lai, thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế-Dân số giai đoạn 2016-2020, trong 3 năm (từ 2016-2018), ngoài nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ, tỉnh cũng đã bổ sung thêm khoảng 3,8 tỷ đồng cho Dự án phòng chống HV/AIDS trên địa bàn.
 

Cụ thể, ngoài 1 tỷ 840 triệu đồng từ Ngân sách Trung ương trong 03 năm qua, năm 2016 tỉnh Gia Lai bổ sung thêm 1,7 tỷ đồng; năm 2017 bổ sung thêm hơn 1,1 tỷ đồng và năm 2018 bổ sung thêm khoảng gần 01 tỷ đồng cho công tác phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh.

Từ nguồn kinh phí này, trong những năm qua chương trình phòng chống HIV/AIDS đã tăng cường truyền thông về bảo hiểm y tế, về điều trị sớm, điều trị dự phòng phơi nhiễm cũng như triển khai đa dạng các hình thức tư vấn xét nghiệm HIV; góp phần nâng cao nhận thức và khuyến khích việc xét nghiệm HIV. Qua đó bình quân hàng năm toàn tỉnh phát hiện mới khoảng từ 50-60 người nhiễm HIV./.

 Mỹ Tiến, R’Piên


Lượt xem: 11

Trả lời