Đồng chí Dương Văn Trang- Phó Bí thư Tỉnh ủy làm việc tại huyện ĐakĐoa.

Cập nhật 25/8/2014, 15:08:27

Ngày 25/8, đồng chí Dương Văn Trang- Phó Bí thư Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo xã IaBăng và xã IaPết, huyện ĐakĐoa về tình hình phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Cùng tham gia buổi làm việc có lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị của tỉnh và lãnh đạo huyện ĐakĐoa.

Nhìn chung, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội ở xã IaBăng và xã IaPết, huyện ĐakĐoa đã đạt được những kết quả tích cực. Quá trình sản xuất, phát triển kinh tế của người dân gặp nhiều thuận lợi. Bên cạnh đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội, xã IaBăng và xã IaPết chú trọng triển khai nhiều giải pháp để tăng cường giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Tuy nhiên, tỉ lệ hộ nghèo ở xã Ia Băng và xã IaPết còn chiếm tỉ lệ cao, việc thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, nhất là việc thực hiện các tiêu chí về nhà ở, thu nhập của người dân, giảm nghèo, văn hóa, môi trường… gặp nhiều khó khăn.

 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Dương Văn Trang- Phó Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo xã Ia Băng và xã IaPết phải có chương trình cụ thể, phù hợp để triển khai hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; chú trọng củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Đội ngũ cán bộ cần tăng cường bám nắm cơ sở, nắm bắt tư tưởng, tâm tư và nguyện vọng của nhân dân, giải quyết kịp thời những vướng mắc ở cơ sở; đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng công tác dân vận để giúp người dân nâng cao nhận thức, không nghe theo những lời xúi giục, kích động của các thế lực thù địch; chú trọng công tác tập hợp thanh niên, phụ nữ vào tổ chức Hội để tăng cường đoàn kết cộng đồng. Các xã cần nâng cao sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo tình hình an ninh trật tự. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo huyện ĐakĐoa tiếp tục làm tốt công tác giải quyết đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số; quan tâm hơn nữa đến công tác bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ đồng bào dân tộc thiểu số; huy động các nguồn lực để triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới đạt tiến độ đề ra; tiếp tục quan tâm chỉ đạo để đảm bảo tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội để tạo tiền đề vững chắc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội.

 

Dịp này, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đến thăm và tìm hiểu tâm tư, tình cảm và đời sống của một số gia đình trên địa bàn huyện ĐakĐoa. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy động viên và mong muốn bà con luôn nỗ lực, phấn đấu làm ăn phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc; cảnh giác trước những âm mưu của các thế lực thù địch, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước để góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp./.

Hà Đức-Minh Trí


Lượt xem: 36

Trả lời